AKADEMIA CONTROLLINGU

I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ

CONTROLLING

FINANSOWY

SZKOLENIE BLENDED LEARNING

27 LUTEGO - 20 MARCA 2019, WARSZAWA

ZAPISZ SIĘ!

liczba miejsc jest ograniczona

Dni
Godzin
Minut
Sekund
ZAPISY 》
ZOBACZ WIĘCEJ 》

KIEDY

27 LUTEGO - 20 MARCA

10:00 - 17:00

GDZIE

Centrum Golden Floor, Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123a

TEMATYKA

CONTROLLING FINANSOWY

OPIS SZKOLENIA

» Chcą mieć Państwo pewność, że przygotowywane przez Państwa analizy zawierają czytelne informacje, służące optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka finansowego?


» Chcą Państwo otrzymać narzędzia, które ułatwią pracę i skrócą czas przygotowywania raportów i sprawozdań?


» Zależy Państwu na podniesieniu kwalifikacji zawodowych, ale trudno Państwu ocenić, czy dostępne na rynku szkolenia i kursy gwarantują wysoki poziom merytoryczny poparty bogatym doświadczeniem prelegentów?


Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi "tak", to szkolenie jest właśnie dla Państwa!

4 - tygodniowy kurs obejmuje:

✔ 2 warsztaty stacjonarne

✔ 2 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu

✔ Pendrive zwierający narzędzia przydatne w pracy dyrektora finansowego, głównego księgowego, controllera

✔ Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych

✔ Egzamin końcowy po zakończeniu kursu

✔ Certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego

PROWADZĄCY

dr Dariusz Stronka

wykładowca

Wojciech Próchnicki

autor materiałów multimedialnych

Główny udziałowiec i doradca ekonomiczno-finansowy spółki DCF Dotacje-Consulting-Finanse; dr nauk ekonomicznych i wykładowca uczelni wyższych; z praktyką gospodarczą związany od 1997 roku pracując jako konsultant i doradca w wielu znaczących podmiotach gospodarczych; członek rad nadzorczych spółek akcyjnych; specjalista w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego

POD OKIEM DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW...

Ustrukturyzujesz wiedzę...

...niezbędną do pełnienia funkcji w obszarze finansów i controllingu

...do podejmowania skutecznych decyzji

Zyskasz narzędzia...

...które ograniczą ponoszone koszty i zminimalizują ryzyko finansowe

Wdrożysz rozwiązania...

...do gotowych narzędzi, które skrócą czas przygotowania analiz i raportów

Zyskasz dostęp...

...instrumenty controllingu finansowego do zoptymalizowania procesów w firmie

Efektywnie wykorzystasz...

...swoje kwalifikacje zawodowe

Podniesiesz...

PROGRAM SZKOLENIA

27 LUTEGO

WARSZTATY STACJONARNE

Strategiczny controlling finansowy

 • Czym jest controlling? Finansowy controlling strategiczny vs controlling operacyjny.
 • Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie – jak prawidłowo sporządzić plan strategiczny i ustrzec się błędów?
 • Prognozowanie sprawozdań finansowych: rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i bilansu.
 • Kontrola finansowa – identyfikacja i analiza odchyleń, wskaźnikowa ocena: rentowności, zadłużenia, zdolności do obsługi długu, płynności finansowej (za pomocą mierników statycznych).
 • Tworzenie raportów dla zarządów i zewnętrznych stakeholders z realizacji planów strategicznych.
 • Narzędzia na pendrivie: Excel w planowaniu strategicznym – przykłady

6 MARCA

LEKCJA MULTIMEDIALNA

Analiza finansowa

 • Zasady ewidencjonowania i rozliczania kosztów w zależności od ich rodzaju i typu.
 • Pomiar rentowności firmy – przykładowe narzędzia.
 • Mapa strategii jako wytyczanie drogi do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa.
 • Narzędzia na pendrivie: Wykorzystanie Excela w analizie kosztów i rentowności – przykłady

13 MARCA

LEKCJA MULTIMEDIALNA

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym

 • Etapy budżetowania – na co zwrócić uwagę, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
 • Metody budżetowania – szanse i zagrożenia wynikające z wyboru konkretnej metody.
 • Od budżetu sprzedaży do budżetu inwestycji – przykładowa procedura budżetowania.
 • Narzędzia na pendrivie: Wykorzystanie Excela w procesie budżetowania – przykłady

20 MARCA

WARSZTATY STACJONARNE

Operacyjny controlling finansowy

 • Planowanie operacyjne w przedsiębiorstwie – jak unikać błędów?
 • Rachunek kosztów i budżetowanie.
 • Tworzenie krótkookresowych (miesięcznych) planów sprzedażowych i kosztowych.
 • Prognoza zysków i strat oraz przepływów pieniężnych w ujęciach miesięcznych z uwzględnieniem cykliczności.
 • Bieżący pomiar płynności finansowej – dynamiczne miary płynności.
 • Controlling zapasów, należności i zobowiązań bieżących.
 • Efektywne i dostosowane do potrzeb odbiorców tworzenie raportów dla zarządów oraz dyrektorów poszczególnych działów przedsiębiorstwa.
 • Narzędzia na pendrivie: Excel w budżetowaniu

PARTNERZY

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się już dziś!

ZAPISUJĘ SIĘ 》

CENA REGULARNA

1590zł

1390zł

CENA DLA PRENUMERATORÓW*

* Prenumeratorzy czasopism "Finanse + Controlling", "Informacja Zarządcza", "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" i serwisu www.controlling-24.pl

Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego prosimy o podanie informacji o aktywnej prenumeracie. Rabaty za posiadanie prenumeraty i za zgłoszenia mnogie nie sumują się.